MELLEMØST-PORTALEN

Undervisningsportal

Et site der formidler basal viden om Mellemøstens lande, folk og historiske milepæle. Til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser samt på gymnasiet og HF. Udvikles i samarbejde med Undervisningsministeriet, Forlaget Columbus, POLfoto og EMU.

REJSEN IND I MINORITETERNES MANGFOLDIGE PARIS

Guidebog

En guidebogsudgivelse om Paris. Lad byen inspirere dig til at opleve Paris som samlingssted for alle verdens kulturer. [Publication prolonged 2009], available information on web and upon request.

OPLEVELSEN ER DIG: KØBENHAVN!

Magasin publikation

Opråbende erfaringsudveksling.

GHETTO SHADES

Clichy-Sous-Bois, Paris suburb 2006 Tekst. Photo. Foredrag.

LOVE IN KABUL

Kabul, Afghanistan, summer 2005

Text/tekst. Foto. Film. Foredrag. Undervisningsmateriale.

WHAT TO DO... there was the war

Kosovo ..a 2004 Text. Fotoudstilling. Film (await upload).

Projektet koncentrerede sig om den unge generation i et selvstændigt Kosovo og en undren omkring hvad de med deres nyvundne selvstændighed initierede.

NATIONAL IDENTITY ...as it is taught in Palestinian schools

Interview-projekt med Skolelærere og NGOer. 2003 Ramallah, Westbank, Palestine. Vi lavede undersøgelsen som en opfølgning på Palæstinas selvstændighed i 1993. Her fik de for første gang mulighed for at undervise palæstinensiske skoleelever efter et palæstinensiske curriculum. Vi fulgte undersøgelsen op med foredrag i Danmark om hvorledes man overhovedet kan betragte "nationalidentitet" som en størrelse.

ImageDUmonde

Ongoing project Expo de Photo. Fotoudstilling. Billedstafet.


WHAT DOES IT MEAN "PROJECTS ABOUT WHAT PEOPLE DO"

Oplevelse og
Oplysning.

With a starting point in the genre of Reportage, we stive to let each story be individual.
Without a fixed media or specific criteria, we create portraits that speak the voices of the world.

Articles
Written dialog
Video portraits
Photo exhibitions
Workshops
Public Speaks
Radio Broadcasts

Please respect the Copyright of our ideas.

Contact us for any questions or comments.

Our potential Buisness Partners are everyone interested in new ways of experiencing the people of the world. Media broadly speaking, Galleries, Film festivals, NGO's etc.

The objective is
non-commercial.
Please feel Welcome
in the World.