Peoplevisions
ProfilerCrew
Norma J. Martinez


NORMA J. MARTINEZ

"Journalist, kommunikation og projektledelse"
"Journalist, communication and project management."

 

Tlf.:  +45 25174863
Mail: njm@peoplevisions.com
Tidligere norms@peoplevisions.com


København, Danmark

UDDANNELSE Jeg er uddannet cand.scient.soc i Journalistik og Internationale Udviklingsstudier.

 

        EDUCATION I hold a M.Sc. in Journalism and International Development Studies.

FAGLIGT FOKUS

Mit faglige fokus er udviklingsområdet med særlig fokus på demokratiseringsprocesser, korruption og den voksende middelklasse i Det Østlige og Sydlige Afrika samt socialområdet med særlig fokus på integration og multikultur.

 

 

PROFESSIONAL INTERESTS

My professional interests are in the area of development, with particular focus on democracy processes, corruption and the uprising of the middle class in Eastern and Southern Africa as well as social issues specially in the area of multiculturalism.

Jeg har arbejdet for Dagbladet Information, Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid i Zambia og Tingbjerg Områdesekretariat. Jeg er initiativtager og tidligere formand for foreningen Ansvarlig Presse, som bla. har givet mig stor erfaring i at holde foredrag og workshops for unge. Og så gemmer der sig en iværksætter i mig, som elsker at igangsætte projekter med fokus på mødet mellem mennesker deres kultur og historier. Jeg har bl.a. afviklet projekter i Afghanistan go Kosovo.

 

I have worked for the Daily Information (Danish national newspaper), ActionAid in Zambia and Tingbjerg Area Secretariat. I am one of four the initiators and former president of the Association Responsible Press wcich among others has given me great experience in teaching and developing workshops for young people. I have a little entrepreneur hidden in me who loves to develop projects which focus on bringing people their culture and stories together. I have done cultural projects in Afghanistan and Kosovo.

 

Jeg taler flydende dansk, spansk og engelsk. Jeg kan forsvar mig på fransk og forstå italiensk og portugisisk.

 

 

I speak fluent Danish, Spanish and English. I can defend myself in French and understand Italian and Portuguese.